Liepa
P A T K P Š S
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
J.Jasinskio g. 11, LT-01112 Vilnius, tel. +370 5 249 6517, el. p. rastine@daukanto.vilnius.lm.lt

Pamokų laikas

1. 08.30 - 09.15
2. 09.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.50 - 13.35
6. 13.45 - 14.30
7. 14.40 - 15.25
8. 15.35 - 16.20

Vykdomi projektai

 

Projekto veiklų apibendrinimo seminarai

 

    2021 m. lapkričio mėn. gimnazijos mokytojai organizavo keturis projekto „Kokybės krepšelis“ veiklų sklaidos seminarus. Seminarų metu buvo pasidalinta gerąja pedagogine praktika, ieškant konstruktyvaus dialogo su mokiniais, ugdant jų mokymosi mokytis kompetenciją, socialinį emocinį intelektą, prisiimant atsakomybę už savo mokymąsi.

 Seminaras lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams „Mokinio darbų aplankas: geroji lituanistų patirtis“ 2021-11-15

 – Seminaro aprašymas >>

 – Seminaro programa >>

 – J. Knyvienės pranešimo skaidrės

 – D. Pilypavičiūtės pranešimo skaidrės ir funkcinio raštingumo suvestinė

 – L. Gaidienės, R. Prajaraitės pranešimo skaidrės

 – R. Žilionytės pranešimo skaidrės

 – Ž. Stankevičienės pranešimo skaidrės

 Seminaras anglų kalbos mokytojams „Grįžtamojo ryšio įtaka mokinių pasiekimams“ 2021-11-09

 – Seminaro aprašymas >>

 – Seminaro programa >>

 – J. Knyvienės pranešimo skaidrės

 – M. Stanapėdytės pranešimo skaidrės

 – R. Martinsones pranešimo skaidrės

 – J. Bagdonavičiūtės pranešimo skaidrės ir vertinimo lentelių pavyzdžiai

 – V. Čiurinskienės pranešimo skaidrės

 – R. Žemionienės pranešimas

 – N. Budreikienės pranešimo skaidrės

 Seminaras matematikos mokytojams „Įsivertinimo galimybių didinimas kaip mokymosi sėkmės priemonė“ 2021-11-16

 – Seminaro aprašymas >>

 – Seminaro programa >>

 – J. Knyvienės pranešimo skaidrės

 – V. Lenkaitytės pranešimo skaidrės

 – A. Gylytės pranešimo skaidrės

 Seminaras klasių auklėtojams ir pagalbos mokiniui specialistams „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo svarba mokinių mokymosi sėkmei“ 2021-11-17

 – Seminaro aprašymas >>

 – Seminaro programa >>

 – D. Savčiukienės įvadinis žodis ir pranešimo skaidrės

 – S. Urbšienės pranešimo skaidrės

 – K. Jasaitytės ir J. Paukštienės pranešimo skaidrės

 – M. Olbuto ir J. Snežko pranešimo skaidrės

 Veiklos tobulinimo planas 2021–2022 m.m. >>

 Veiklos tobulinimo planas 2020–2021 m.m. >>

 Veiklos tobulinimo planas 2019–2020 m.m. >>

 Veiklos tobulinimo ataskaita 2019–2020 m.m. >>

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR SAVIVALDYBIŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

„KOKYBĖS KREPŠELIS“

    https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/projektai/kokybes-krepselis-nr-09-2-1-esfa-v-719-01-0001/

    Nuo 2019 m. spalio mėn. gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų ir savivaldybių bendrai finansuojame projekte „Kokybės krepšelis“.

    Projektas parengtas, vadovaujantis Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-707, bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. V-637 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-V-719 „Kokybės krepšelis“.

    Projekte gimnazija atstovauja grupę Lietuvos mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos pažymių raišką (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. V-888).

    Dalyvaudama projekte, gimnazija parengė veiklos tobulinimo planą dvejiems mokslo metams: 2019-2020 m. m. ir 2020-2021 m. m.

    Tikslas: Kurti veiksmingas sąlygas sėkmingam mokinių mokymuisi.

Uždaviniai:

    1. Ugdyti mokinių socialines ir emocines kompetencijas.

    2. Taikyti grįžtamąjį ryšį, skatinantį mokinių mokymąsi.

Veiklos:

    1.1. Vieningos socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programos įgyvendinimas.

    1.2. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programos veiklų sėkmės pamatavimas.

    1.3. Patirties sklaida - socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programos eigos ir rezultatų pristatymas.

    2.1. Gebėjimų kurti tekstus taisyklinga rašytine lietuvių kalba ugdymas.

    2.2. Savęs įsivertinimo gebėjimų, atliekant skirtingo sudėtingumo matematikos užduotis, ugdymas.

    2.3. Įsivertinimo galimybių išplėtimas mokiniams mokantis savarankiškai.

    2.4. Grįžtamojo ryšio, kuris skatina tolesnį mokymąsi, strategijų plėtojimas mokantis anglų kalbos.

    2.5. Profesinės patirties sklaida mokinių įsivertinimo ir grįžtamojo ryšio teikimo temomis.

    2.6. Gimnazijos veiklos tobulinimo plano veiklų sėkmės pamatavimas.

     Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti AIKOS
Olimpiados, konkursai, moksliniai renginai... Liderių laikas