Liepa
P A T K P Š S
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
J.Jasinskio g. 11, LT-01112 Vilnius, tel. +370 5 249 6517, el. p. rastine@daukanto.vilnius.lm.lt

Pamokų laikas

1. 08.30 - 09.15
2. 09.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.50 - 13.35
6. 13.45 - 14.30
7. 14.40 - 15.25
8. 15.35 - 16.20

Vykdomi projektai

Projektas „Praktinio verslumo ugdymo programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklose (9-12 kl. mokiniams)”

Projekto trukmė: 2021 m. birželio mėn. – 2024 m. birželio mėn.

    Gimnazija atrinkta dalyvauti projekte „Praktinio verslumo ugdymo programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklose (9-12 kl. mokiniams)”. Projektą vykdo verslumo ir eksporto plėtros agentūra „Versli Lietuva“ (projekto iniciatorius) kartu su jaunimo verslumo ugdymo organizacija „Lietuvos Junior Achievement“ (projekto įgyvendintojas). Projekto metu „Lietuvos Junior Achievement“ kartu su projekte dalyvaujančių mokyklų komandomis gilinsis į mokyklų ugdymo planus ir ieškos praktinio verslumo ugdymo integravimo galimybių. Mokiniai dalyvaus mentorystės principu paremtose verslumo ir inovacijų stovyklose, savo verslo idėjas realizuos kuriant mokomąsias mokinių bendroves, dalyvaus eXpo renginiuose bei kitose veiklose, kurios padės lavinti komandinio darbo, komunikacijos ir verslumo įgūdžius, taip pat – stiprins supratimą apie ekonomiką ir verslą iš praktinės patirties.

    Projekto koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Buzienė, vykdytoja – ekonomikos mokytoja Kunigunda Zubytė.

    Plačiau projekto svetainėje >>

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR SAVIVALDYBIŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

„KOKYBĖS KREPŠELIS“

    Nuo 2019 m. spalio mėn. gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų ir savivaldybių bendrai finansuojame projekte „Kokybės krepšelis“.

    Projektas parengtas, vadovaujantis Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-707, bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. V-637 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.1-ESFA-V-719 „Kokybės krepšelis“.

    Projekte gimnazija atstovauja grupę Lietuvos mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos pažymių raišką (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. V-888).

    Dalyvaudama projekte, gimnazija parengė veiklos tobulinimo planą dvejiems mokslo metams: 2019-2020 m. m. ir 2020-2021 m. m.

    Tikslas: Kurti veiksmingas sąlygas sėkmingam mokinių mokymuisi.

Uždaviniai:

    1. Ugdyti mokinių socialines ir emocines kompetencijas.

    2. Taikyti grįžtamąjį ryšį, skatinantį mokinių mokymąsi.

Veiklos:

    1.1. Vieningos socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programos įgyvendinimas.

    1.2. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programos veiklų sėkmės pamatavimas.

    1.3. Patirties sklaida - socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programos eigos ir rezultatų pristatymas.

    2.1. Gebėjimų kurti tekstus taisyklinga rašytine lietuvių kalba ugdymas.

    2.2. Savęs įsivertinimo gebėjimų, atliekant skirtingo sudėtingumo matematikos užduotis, ugdymas.

    2.3. Įsivertinimo galimybių išplėtimas mokiniams mokantis savarankiškai.

    2.4. Grįžtamojo ryšio, kuris skatina tolesnį mokymąsi, strategijų plėtojimas mokantis anglų kalbos.

    2.5. Profesinės patirties sklaida mokinių įsivertinimo ir grįžtamojo ryšio teikimo temomis.

    2.6. Gimnazijos veiklos tobulinimo plano veiklų sėkmės pamatavimas.

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/projektai/kokybes-krepselis-nr-09-2-1-esfa-v-719-01-0001/

Įvykdyti projektai

Mūsų gimnazija – projekto

„Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ partnerė

Projekto trukmė: 2018 m. vasario mėn. – 2020 m. vasario mėn.

    Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija ir Širvintų rajono Gelvonų gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos fondų finansuojamame projekte „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“. Projekto tikslas – pagerinti II gimnazijos klasės mokinių matematikos pasiekimus, įdiegiant interaktyvias mokymo(si) priemones ir skatinant pokyčius šių švietimo įstaigų veikloje.

    Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija pasirinko konsultuojančia partnere, nes mūsų gimnazijos mokinių matematikos PUPP rezultatai yra aukštesni nei šalies vidurkis: 2015 m. – 7,41, šalies – 5,59; 2016 m. – 7,75, šalies – 5,76; 2017 m. – 7,65, šalies – 5,84.

    Plačiau>>

    Projekto dalyvių susitikimas Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje. Plačiau>>

    Gimnazijos matematikos mokytojų vizitas partnerių mokyklose. Plačiau>>

UPC projektas migracijos ir prieglobsčio tema

2017 m. sausio mėn.

    Ugdymo plėtotės centras ir JAV ambasada Lietuvoje 2017 metų sausio mėnesį kartu su Diversity Development Group ir JAV kino diplomatijos programa American Film Showcase įgyvendina projektą migracijos ir prieglobsčio tema. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir Jonavoje vyko paskaitos – diskusijos šia tema. Sausio 20 dieną Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje antrųjų klasių mokiniai dalyvavo dr. Karolio Žibo paskaitoje apie šiuolaikinės migracijos procesus. Sausio 26 dieną IIc, IIc ir IIu klasės mokiniai dalyvavo JAV režisierių Chriso Temple‘o ir Zacho Ingrasio 2015 m. sukurto filmo „Salam, kaimyne“ peržiūroje – diskusijoje Menų fabrike „Loftas“. Filmas jautriai ir atvirai iš pirmų lūpų pristatė išbandymų kupiną Sirijos karo pabėgėlių kasdienybę, o diskusija su filmo režisieriais aktualiai ir daugiabriaunei migracijos temai suteikė žmogaus veidą ir pakeitė skaičiams būdingą anonimiškumą individualia istorija ir patirtimi.

    Projektą gimnazijoje koordinavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Savčiukienė, vykdė istorijos mokytojas Mindaugas Olbutas.

Daugiau apie projektą: http://www.upc.smm.lt/naujienos/pilietiskumas/salam.php

Gimnazija įsijungė į Jaunųjų žurnalistų ugdymo ir bendraamžių švietėjų programas

2016 m. spalio mėn.

    Nacionalinis socialinės integracijos institutas pakvietė Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklas dalyvauti jaunųjų žurnalistų ugdymo ir bendraamžių švietėjų programose. Šių programų tikslas- stiprinti moksleivių pilietinę savivoką, aktyvumą ir kūrybiškumą. IVa klasės mokinė Karolina Savickytė kartu su dvidešimčia atrinktų šalies jaunųjų žurnalistų dalyvavo programos dalyvių mokymuose, spalio 21-25 dienomis vykusiuose Antalieptėje, Zarasų raj. Programos dalyviai susipažino su pagrindinėmis žurnalistinėmis subtilybėmis, dalyvavo debatuose. Į panašius mokymus, vykstančius lapkričio 4-8 dienomis, išvyko bendraamžių švietimo programoje pakviestos dalyvauti Iu2 klasės mokinės Kornelija Garlaitė ir Dovilė Miškinytė.

Programos trukmė: 2016 m. spalio- 2017 m. liepos mėn.

Gimnazisčių veiklą koordinuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Savčiukienė.

Plačiau apie programas: http://visiskirtingivisilygus.lt

Viešosios įstaigos „Sėkmės mokykla“ projektas

Moksleivių praktikos savaitė

Gimnazija dalyvauja projekte nuo 2012 m.

    Moksleivių praktikos savaitė – unikali Sėkmės mokyklos programa, suteikianti galimybę aktyviems ir motyvuotiems 9-12 klasių moksleiviams išbandyti įvairias profesijas. Programos tikslas – suteikti moksleiviams galimybę praktiškai susipažinti su darbo sąvoka, atskleisti jiems konkrečių specialybių subtilybes. Net 94% programoje dalyvavusių moksleivių teigė, kad praktika jiems padėjo pasirinkti studijų ar karjeros kryptį!Geriausia pažintis su profesija – asmeninė patirtis. Moksleiviai visą savaitę vietoje pamokų keliauja į pasirinktą darbo vietą, kurioje įsilieja į konkrečių įmonių ir organizacijų darbuotojų komandas, atlieka užduotis pagal individualius savaitės planus, dalyvauja vidiniuose organizacijų procesuose ir pristato savo idėjas. Į projektą „Moksleivių praktika“ kasmet įsitraukia vis daugiau gimnazistų. Straipsniai su jų įspūdžiais, nuotraukos:

    Vilnius 2015, Tomo Valečkos interviu – Lofte, Dominykos Danilevičiūtės – VPC, Kipro Junčios – Nasdaq, Elenos Pemkutės – Lietuvos laisvosios rinkos institute;

    Vilnius 2014 m.

    Vilnius 2013 m. ruduo

    Vilnius 2012 m. ruduo.

Pirmųjų praktikų metu buvo sukurtas filmukas, kurį galite peržiūrėti čia.

Daugiau apie praktikos savaitę ir anketa čia: www.sekmesmokykla.lt/programos/

Projektą gimnazijoje koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Savčiukienė.

Kuriančių profesionalų asociacijos „Kūrybinės Jungtys“ tarpkultūrinio ugdymo projektas

 „Kino Gijos“

Projekto trukmė 2016 m. kovo – gegužės mėn.

    Projekto rengėjai per trumpametražių filmų kūrimą skatins Vilniaus krašto vaikus ir jaunimą pažinti šalia mūsų gyvenančias tautines ir kultūrines bendruomenes. Projektas „Kino Gijos“ siekia pagrindinį dėmesį skirti skirtingų kalbinių grupių mokinių bendradarbiavimui, kultūros bendrybių ir skirtumų atpažinimui, klausimų - kuo mes skirtingi ir panašūs – kėlimui, bei analizuoti, kaip kino kūrimo veiklos gali keisti vaikų požiūrį į kitų kultūrų grupes, pilietiškumą ir bendro pasakojimo kūrimą. Projektas orientuojasi į II gimnazijos klasių mokinių socialinių ryšių kūrimąsi ir palaikymą, bei per praktiką ir asmenines patirtis sudaro sąlygas pažinti ir analizuoti daugiakultūrės visuomenės sampratą. Profesionalūs kino režisieriai – Kristina Buožytė, Tomas Smulkis, Jūratė Samulionytė - bendradarbiaujant su asociacija „Kūrybinės Jungtys“, 8 sesijas dirbs su mišriomis mokinių grupėmis. Numatoma grupes formuoti iš skirtingų projekte dalyvaujančių mokyklų mokinių, o sesijas vykdyti po pamokų. Dalyvaujantys mokiniai savo patirtas įžvalgas pasakojimo ir diskusijų forma bus raginami pristatyti pilietiško ugdymo, etikos, istorijos, lietuvių ir užsienio kalbų, geografijos ir gamtos mokslų pamokose. Projektą dalinai rems Lietuvos Kultūros Taryba.

    Projektą gimnazijoje koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Savčiukienė, vykdo etikos mokytoja Rimantė Varkalaitė-Bakienė ir biologijos mokytoja Sonata Urbšienė.

Tarpkultūriniame edukaciniame projekte „Kino Gijos“

Tarpkultūrinio edukacinio projektas „Kino Gijos“ sukurtos socialinės reklamos

   

Lietuvos asociacijos „Gyvastis“ projektas

2013-2014 m.m.

     Gimnazija bendradarbiauja su Lietuvos asociacija „Gyvastis“. Ši organizacija, jungianti žmones, gyvenančius su persodintais organais ir laukiančius transplantacijų, pradeda vykdyti Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programos Lietuvoje fondo projektą „Gyvasties“ gebėjimų stiprinimas ir savanorių tinklo plėtimas“. Projekto veikloje numatyta organizuoti mokymus „Gyvasties“ skyrių ir regioninių organizacijų vadovams, projektų vykdytojams, aktyviems nariams lyderystės, savanorių pritraukimo, ryšių su visuomene, paramos pritraukimo, bendravimo psichologijos, socialinės reklamos ir kitomis jiems aktualiomis temomis. Konferencijoje numatytos projekto veiklos, vykdomos Alytaus, Mažeikių, Panevėžio, Šakių, Šiaulių, Ukmergės, Utenos, Vilniaus savivaldybėse, 2013-2014 metams, aptartos bendradarbiavimo galimybės.

„Darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo nuostatų stiprinimas bendrojo ugdymo mokykloje“

    Ugdymo plėtotės centras įgyvendina projektą „Darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo nuostatų stiprinimas bendrojo ugdymo mokykloje“. Projektas finansuojamas iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų, projekto partneris - VšĮ „Humana People to People Baltic“. Gimnazija kaip ir kitos projekte dalyvaujančios šalies mokyklos vykdys edukacines veiklas darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo, globaliojo pilietiškumo ugdymo, atsakingo vartojimo temomis. Projektu siekiama, jog darnaus vystymosi idėjų įgyvendinimas taptų mokyklų bendruomenių gyvenimo dalimi. Projekto gimnazijoje koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Savčiukienė.

Gimnazijoje prasidėjo projekto veiklos

Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ projektas „Saugios mokyklos kūrimas per aktyvaus pilietiškumo skatinimą ir mokyklos bendruomenės įgalinimą““

Projekto trukmė – 2012-2014 m.

Daugiau informacijos apie projektą: http://gelbvaik.lt/ka-mes-darome/kova-pries-smurta/saugios-mokyklos-kurimas-per-aktyvaus-pilietiskumo-skatinima-ir-mokyklos-bendruomenes-igalinima/

Gelbekit Vaikus/Save the Children Lithuania

VO „Gelbėkit vaikus“ projekto baigiamoji konferencija

Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ projektas apie žmogaus teises

Projekto trukmė – 2013 m. rugsėjo – gruodžio mėn.

Lietuvos muziejų asociacijos projektas „Muziejus - mokykla - moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“: kartu su literatūriniu A. Puškino muziejumi vykdydama edukacinė programa ,,Literatūrinio A. Puškino muziejaus gimnazija“

Projekto trukmė – 2012-2014 m.

Lietuvos muziejų asociacijos projektas „Muziejus- mokykla - moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“: Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų ir Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos edukacinė programa  „Viduramžių, renesanso ir ankstyvojo baroko muzika Lietuvos didžiųjų kunigaikščių dvare“

Projekto trukmė – 2012-2014 m.

Pilietinių iniciatyvų centro programos "TAPK"   - Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk.“ Švietimo paramos fondo finansuojamas projektas  „Mokyklos sėkmė – veiksminga mokinių savivalda“

Projekto trukmė – 2011-2012 m.

Daugiau informacijos apie projektą: http://www.pic.lt

ES remiamos programos „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“ Lietuvos meno kūrėjų asociacijos projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“

Projekto trukmė – 2012-2014 m.

VšĮ „Menų ir mokymo namų“ bei VšĮ „Nacionalinio socialinės integracijos instituto“ projektas „Piliečio žadintuvas“   

Projekto trukmė – 2011 - 2012 m.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programą plius“ (MTP plius).

Projektai, kuriuos vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras:

Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra

Projekto trukmė – 2012-2014 m.

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (Nr. VPI-2.3-ŠMM-01-V-01-002)

 Projekto trukmė – 2012 - 2014 m.

     Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti AIKOS
Olimpiados, konkursai, moksliniai renginai... Liderių laikas