Liepa
P A T K P Š S
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
J.Jasinskio g. 11, LT-01112 Vilnius, tel. +370 5 249 6517, el. p. rastine@daukanto.vilnius.lm.lt

Pamokų laikas

1. 08.30 - 09.15
2. 09.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.50 - 13.35
6. 13.45 - 14.30
7. 14.40 - 15.25
8. 15.35 - 16.20

Vykdomi projektai

Nordplus projektas „Atlanbib.org“

Projekto trukmė 2015–2021 m.

    Atlantbib.org yra projektas, vienijantis mokyklas iš Danijos, Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Islandijos, Grenlandijos, Latvijos, Lietuvos, Estijos, Pietų Šlėzvigo ir samių teritorijų Skandinavijoje. Projektas yra remiamas Nordplus Šiaurės kalbos 2019 paprogramės ir Danijos – Norvegijos bendradarbiavimo fondo. Projektas prasidėjo 2015 m. Ir buvo paremtas Nordplus – Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programos.

    Pagrindinis Atlantbib.org projekto tikslas yra supažindinti mokinius su Šiaurės ir Baltijos šalių kalbomis bei kultūromis, taip pat pasiūlyti nemokamą mokymo priemonę visų mokyklų įvairių klasių mokiniams.

    Projekto metu kuriamos skaitmeninės knygelės įvairiomis temomis. Jomis nemokamai gali naudotis įvairių tipų mokyklos. Knygelėse sutelkiamas dėmesys į Šiaurės ir Baltijos šalių istoriją, geografiją, kalbą ir kultūrą. Mokiniai ieško informacijos, atrenka ją, rašo, verčia ir įgarsina knygeles.

    Vilniaus  Simono Daukanto gimnazija į šio projekto veiklas įsitraukė 2018 metais. Projektą koordinuoja danų kalbos mokytoja Jurgita Staliulionienė. Knygeles skaito, verčia į lietuvių kalbą ir įgarsina danų kalbos besimokantys I–IV klasių gimnazistai. 2019-2020 m.m. III klasių gimnazistai ryžosi pradėti patys kurti knygeles apie Lietuvą ir jas versti į danų kalbą. 2020-2021 m. m. darbai tęsiasi. Šiais mokslo metais į projekto internetinę platformą planuojama patalpinti pirmąsias 9 knygeles apie mūsų šalį ir jos kultūrą.

    Nuoroda į projekto platformą – https://atlantbib.org/da/

Erasmus+ KA229 projektas „CHerisH: branginame kultūros ir istorijos paveldą“

(Nr. 2020-1-CZ01-KA229-078148_4)

 Projekto trukmė 2020–2022 m.

    Projekto tikslas – padėti mokiniams geriau pažinti istorinius įvykius ir kultūrinį gyvenimą Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse po Antrojo pasaulinio karo iki XX a. devintojo dešimtmečio, kai projekte dalyvaujančios šalys išsikovojo nepriklausomybę. Projekto pavadinime užkoduotos svarbiausios projekto temos: H- istorija, C – kultūra, H- paveldas. Projekto dalyviai tyrinės nagrinėjamu laikotarpiu vyravusius režimus, kaip to meto svarbiausius įvykius bei kasdienį gyvenimą vaizdavo spauda ir kaip juos prisimena mokinių tėvai ir seneliai, domėsis UNESCO objektais savo ir projekto partnerių miestuose. Projekto veiklos bei rezultatai bus publikuojami eTwinning erdėje bei projekto tinklapyje internete.

    Projekto koordinatoriai gimnazijoje – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Buzienė ir anglų kalbos mokytoja Nida Budreikienė.

    Projekto įgyvendinimo komanda gimnazijoje: istorijos mokytojas Mindaugas Olbutas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Danutė Pilypavičiūtė, vokiečių kalbos mokytoja Danguolė Bartusevičienė, menų ir technologijų mokytoja Vaiva Kazlauskaitė, fizikos ir IT mokytoja Jolanta Snežko.

    Projekto koordinatoriai – Zakladniskola Brno (Brno, Čekija)

    Projekto partneriai:

  Vilniaus Simono Daukanto gimnazija (Vilnius, Lietuva)

 ●  Olpispolka z ograniczona odpowiedzialnoscia (Gdansk, Lenkija)

  Osnovna skola Majstora Radovana (Trogir, Kroatija)

  Professional School of Ecology and Biotechnology "Prof. Dr. AsenZlatarov" (Sofija, Bulgarija)

    Oficialus projekto tinklapis - CHerisH (bakalka.cz)

    Įspūdžiai iš projekto veiklų Vilniuje

    Įspūdžiai iš projekto veiklų Gdanske

Erasmus + KA2 projektas „Off the Beaten Path“

Projekto trukmė 2019–2021 m.

    Gimnazija vyksta tarptautinis projektas „Off the Beaten Path“. Šešių mokyklų iš Danijos, Lenkijos, Portugalijos, Lietuvos, Italijos ir Vengrijos mokiniai ir mokytojai tyrinės kaimynystėje esančius objektus architektūriniu, istoriniu ir socialiniu aspektais.

    Projekto tikslas – atrasti mieste 2 architektūros objektus, kurie yra vertingi miestui, bet dar neatrasti turistų, ir pristatyti juos projekto partneriams bei bendruomenei. Dalyvaudami projekto veiklose mokiniai geriau pažins savo miestą, turės galimybę dirbti tarptautinėje komandoje, įgis bendradarbiavimo patirties.

    Įspūdžiai iš projekto veiklų Budapešte

    Įspūdžiai iš projekto veiklų Kopenhagoje

    Įspūdžiai iš projekto veiklų Vilniuje

LIONS QUEST PROGRAMA

„RAKTAI Į SĖKMʓ

 Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto

 „Saugios aplinkos kūrimas II“

 Nr. 09.2.2. _ESFA-V-729-03-0001 lėšomis

 Projekto pradžia: 2019 m. rugsėjo mėn.

Gimnazijoje programa vykdoma I–II klasių mokiniams.

Programų komponentai:

  Mokymo programa klasėse

  Mokymasis tarnaujant

  Geros mokyklinės aplinkos kūrimas

  Šeimos dalyvavimas

  Mokytojų profesinis ugdymas ir tolesnė parama

Ugdomos kompetencijos ir įgūdžiai:

  Savimonė

  Savitvarda

  Socialinis sąmoningumas

  Bendravimas

  Bendradarbiavimas

  Atsakomybė

  Sprendimų priėmimas

  Mokymasis tarnaujant

  Aukštesnio laipsnio mąstymo įgūdžiai

  Problemų sprendimas

  Nepasidavimas neigiamai bendraamžių įtakai

  Santykių stiprinimas

  Dėkingumas šeimai

  Tikslų iškėlimas

Skatinamos vertybės:

  Pagarba sau ir kitiems

 Savidrausmė

  Sveika gyvensena be psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo

  Gerumas

  Įsipareigojimai šeimai

  Atsakingumas

  Sąžiningumas

  Drąsa

  Pagalba kitiems

Programos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Savčiukienė sav.daiva@gmail.com

Tarptautinė programa „The Duke of Edinburgh‘s International Award (DofE apdovanojimai)”

Projekto pradžia 2015 m. spalio mėn.

    Vilniaus Simono Daukanto gimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą. DofE programa – tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose dirbančiose su 14-24 metų jaunimu. Taikydami šią programą gimnazijoje, mes skatiname mokinius ugdytis bendrąsias kompetencijas. Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jaunuoliai išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus ir savo laisvalaikiu siekia jų. Mūsų Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje programą vykdo du vadovai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Savčiukienė ir anglų kalbos mokytoja Marina Stanapėdytė. Žygių programos daliai vadovauja DofE žygių instruktorė geografijos mokytoja Vilma Balsienė. Skirtas apmokytas DofE vadovo pagrindinis tikslas yra padėti jaunuoliui drauge įvertinti jo pokyčius bei išmokti nepalūžti padarius klaidas.

    Programa pagal amžių yra išskirstoma į tris pagrindinius lygius, kuriuos įgyvendinus gaunamas įgūdžių ir nuopelnų įvertinimo sertifikatas kartu su lygio ženkleliu. Šios programos sertifikatas yra pripažįstamas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse.

Dalyvaujant DofE programoje dalyviui suteikiamos galimybės:

  Susirasti naujų draugų;

  Mokytis tolerancijos savo komandos draugų atžvilgiu;

  Išmėginti veiklas, kurių dar nėra mėginę;

  Geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;

  Patirti nuotykių;

  Pasiruošti tolimesniems savo gyvenimo etapams;

DofE apdovanojimai yra ypatingai vertinami darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą motyvuoti save, mokytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo veiklą.

    Plačiau apie programą: www.dofe.lt

    Keli video:

https://www.youtube.com/watch?v=5tyc_LFUDTs

https://www.youtube.com/watch?v=h76X_NKMaaY

http://www.dofe.lt/lt/angl-kalbos-pamokos/

DofE programos dalyviams įteikti bronzos ženkleliai

DofE programos savanorė vedė anglų kalbos pamokas

DofE dalyvių žygis

DofE apdovanojimų ceremonija

LR Švietimo ir mokslo ministerijoje įteikti Edinburgo hercogo apdovanojimai

Įvykdyti projektai

Erasmus+ KA2 projektas „Fostering Motivation to Competence Development“ (Motyvacijos skatinimas kompetencijų plėtrai) (Nr. 2016-1-FI01-KA219-022697)

Projekto trukmė 2016–2018 m.

    Projekto tikslas – skatinti 12-16 metų mokinių mokymosi motyvaciją, ugdymo procese naudojant daugiau aktyvių mokymosi metodų, kai mokiniai sprendžia problemas, atlieka projektus, mokosi bendradarbiaudami. Projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojai tobulins savo kvalifikaciją stebėdami vieni kitų pamokas kelionėse, keisdamiesi gerąja patirtimi bei bendrai planuodami ir vykdydami trumpalaikius integruotus projektus. Projekte dalyvaujantys mūsų gimnazijos I-II klasių mokiniai ne tik mokysis mokytis, bet ir aktyviai dalyvaus planuodami, atlikdami ir vertindami įvairias projekto veiklas, susitiks su kitų mokyklų mokiniais kelionių metu į Čekiją (2017 m. kovą) ir Lenkiją (2018 m. vasarį).

    Projekto koordinatoriai gimnazijoje – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Vosylienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Nida Budreikienė.

    Projekto įgyvendinimo komanda gimnazijoje: geografijos mokytoja ekspertė Genovaitė Kynė, fizikos vyr. mokytojas Rimantas Kynas, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Živilė Stankevičienė, matematikos vyr. mokytoja Laura Šlenderytė, matematikos mokytoja Kristina Jasaitytė ir informacinių technologijų mokytojas Mindaugas Jakavonis.

Projekto koordinatoriai – Tikkakosken yhtenäiskoulu (Suomija).

Projekto partneriai:

 ● Zespol Szkol Publicznych w Baszni Dolnej (Basznia Dolna, Lenkija)

 ● Instituto de Educacion Secundaria Emilo Ferrari (Valladolid, Ispanija)

 ● Masarykova zakladni skola Materska skola Brno (Brno, Čekija)

 ● Vilniaus Simono Daukanto gimnazija (Vilnius, Lietuva)

Oficialus projekto puslapis

Erasmus+ KA2 projektas „Fostering Motivation to Competence Development“: mokytojos iš Čekijos vizitas

Gimnazijoje svečiavosi ES Erasmus+ projekto „Motyvacijos skatinimas kompetencijų plėtrai“ partneriai

Partnerių iš Valjadolido (Ispanija) atsiliepimai apie vykusį susitikimą Vilniuje ir jų sukurtas filmukas

Gimnazistai svečiavosi partnerių susitikime Basznia Dolna, Lenkijoje

Projekto internetinis žurnalas nr. 1 – https://madmagz.com/magazine/913168#/

Projekto internetinis žurnalas nr. 2 – https://madmagz.com/magazine/1297058#/

Projekto internetinis žurnalas nr. 3 – https://madmagz.com/magazine/1344072#/

Erasmus+ projektas 2016-2018: rezultatai ir ateities planai

Kino Edukacijos projektas „Kino Klubas“

Trukmė: 2017 m. sausio–gruodžio mėn.

    Gimnazija įsijungė į pilotinį Europos kino klubų projektą, kurį koordinuoja „FilmLiteracyEurope“, Lietuvoje– Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos.

Projekto idėja: Kino klubų idėja Europos mokyklose gyvuoja nuo 1950-ųjų. Kino klubų schemos susiformavo Jungtinėje Karalystėje. Šioje šalyje veikia 7000 mokyklųkino klubų tinklas. Organizacija „Film Literacy Europe“ kino klubų projektą vykdė 2015 m. Ispanijoje, Rumunijoje ir Kipre. Nuo 2017 m. prisijungė Lietuva, Latvija ir Gruzija. Projekto tikslai:

išbandyti Kino klubo modelį ir jo potencialą kaip Europos standartą Lietuvoje;

plėsti filmų katalogą (įtraukiant lietuviškus filmus);

ieškoti filmų licencijų ir platinimo sprendimų;

išbandyti skaitmeninio filmų platinimo mokykloje būdus;

didinti moksleivių kino raštingumą;

įvertinti ir išmatuoti projekto poveikį švietimui, kino auditorijos plėtrai;

remiantis patirtimi ir rezultatais skatinti vykdyti projektą nacionaliniu mastu savarankiškai ir didinant dalyvaujančių mokyklų skaičių.

    Projekto koordinatoriai gimnazijoje – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Savčiukienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja Marina Stanapėdytė.

Nordplus Junior paprogramės dvimetis keturšalis projektas

„Jaunimo identiteto paieškos Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrose“

Projekto trukmė 2014 m. rugsėjo mėn. – 2016 m. rugsėjo mėn.

    Gimnazijoje toliau tęsiamos Nordplus Junior paprogramės projektinės veiklos. Nuo 2014-2015 m. m. pradžios pradeda veikti naujas dvimetis keturšalis projektas „Jaunimo identiteto paieškos Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrose“. Dalyvaujančios šalys – Lietuva, Švedija, Islandija ir Farerų salos. Visose projektą atstovaujančias mokyklas vienys mokomasis dalykas - danų kalba. Vykdyti projektinių veiklų rugsėjo 28d. – spalio 4d. į mūsų gimnaziją atvyko Kambsdalio (Farerų salos) verslo kolegijos mokiniai ir mokytojai. Svečių laukė darbinga savaitė mokykloje: bendros pamokos literatūros, istorijos temomis, svečiai gimnazistus mokė danų kalbos, vakarojo mokykloje žiūrėdami lietuviškus bei Farerų salų filmus. Viešnagės metu svečiai taip pat lankėsi miesto muziejuose bei ekskursijose. Vizitas praturtino projekto dalyvius nauja patirtimi ir suteikė galimybių pažinti tokių mažų kultūrų kaip Lietuva ir Farerų salos gyvenimą iš arčiau.

    Projekto koordinatorė – danų kalbos mokytoja Jurgita Staliulionienė.

    Įspūdžiai iš projekto veiklų Islandijoje

    Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos mokinių savaitė Farerų salose

    Ar labai toli Farerų salos?

    Kambsdal gimnazijos iš Farerų salų vizitas

    Projekto dalyvių viešnagė Kvinnaskolinn gimnazijoje (Islandija)

Nordplus Junior paprogramės trišalis projektas

„The Baltic Sea in Teathing. So what?“

Projekto pradžia 2013 m. rugsėjo mėn.

    Nuo 2013-2014 m. m. pradžios trijų šalių gimnazijos: Vilniaus Simono Daukanto, Rygos Ziemelvalstu ir Kopenhagos Borupgaard vykdo dviejų metų projektą, skirtą mokytojams. Projekto tikslas: pasidalinti pedagogine patirtimi ir sukurti integruotų pamokų ciklą Baltijos jūros tema. Šiomis veiklomis siekiama aktyvinti bendradarbiavimo patirtį tarptautinėje plotmėje bei stiprinti mokytojų kalbines kompetencijas. Pirmaisias projekto metais numatytos mokytojų kalbines kompetencijas tobulinančios veiklos bei konferencija Ziemelvalstu gimnazijoje, skirta edukacinės patirties sklaidai bei idėjų generacijai. Antraisiais metais suplanuotas praktinis idėjų realizavimas. Projekte dalyvaus ir mokiniai: šiais metais dvylika gimnazijos mokinių, pasirinkusių mokytis danų kalbos, dalyvaus mainų programoje ir dvi savaites viešės šeimose bei dalyvaus mokyklinėje veikloje Danijos gimnazijose. Projekto koordinatorės – danų kalbos mokytoja Jurgita Staliulionienė.

    Projekto „ The Baltic Sea in teaching. So what?“ veiklos

http://www.daukanto.vilnius.lm.lt

 

http://www.burggymnasium-altena.de/

Comenius dvišalis mokyklų partnerystės projektas

„Le's wonder, let's observe and let's discover - A young people's guide to Vilnius and Altena“

(Apsižvalgykime. Pažinkime. Tyrinėkime. Altena – Vilnius: miestai jaunimo akimis)

(Nr. LLP-COM-MP-2013-LT-00188)

Projekto pradžia 2013 m. rugsėjo mėn.

    Švietimo mainų paramos fondo  administruojamas projektas subūrė Vokietijos Altenos miesto gimnazijos Burggymnasium ir mūsų gimnazijos mokinius bendrai veiklai, nukreiptai pažinti Europos kultūrinio gyvenimo įvairovę ir kiekvienos šalies  – projekto dalyvės  – tautinius ypatumus, kultūrinį  paveldą.

    Projekte susipins kraštų tradicijos ir šventės, praeitis ir nūdiena, gamta ir užsienio kalbos, pažinimas ir patirtis. Veikla tęsis dvejus metus. Tikime, jog konkursai, ekskursijos, projekto tinklalapio administravimas, vizitai, virtualių esė, kelionės užrašų bei bendros knygos  – gido po Vilnių ir Alteną  – kūrimas taps įdomia  ir patrauklia veikla abiejų gimnazijų mokiniams,  o nauja pažintis išaugs į ilgalaikę draugystę.

    Projekto koordinatoriai gimnazijoje – vokiečių kalbos mokytoja Danguolė Bartusevičienė ir istorijos mokytojas Mindaugas Olbutas.

    Iš vizito Altenoje sugrįžus

    Projekto dalyviai lankėsi mūsų gimnazijoje

    Comenius dvišalio mokyklų partnerystės projekto dalyvių susitikimas

    Veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurį Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateiktos informacijos naudojimą.

Comenius daugiašalis projektas

„Mokytojo kompetencijos pliurilingvizmo integravimui“

(Teacher Competences for Plurilingual Integration TC4PI)

Projekto trukmė – 2012–2015 m.m.

    Projekto partneriai – Valladolido mokytojų rengimo centras ir Universiteto Edukologijos fakultetas, Ispanija; J. E. Purkyne Usti universiteto edukologijos fakultetas, Čekija; Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centras Belsko-Biala, Lenkija; Kalbų mokykla Doga, Turkija; ir Mykolo Romerio universitetas, Lietuva. Projekto veiklos apima naujų mokymo kompetencijų formavimo modelio rengimą universitetuose studijuojantiems būsimiems kalbų mokytojams ir jau dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą. Mokytojai kvalifikaciją kelia lankydamiesi partnerių mokyklose. Kelionių trukmė – 5 dienos. Daugiau informacijos projekto puslapyje http://www.tc4pi.eu/web/index.php/en/. Projekto koordinatorės gimnazijoje – anglų kalbos mokytoja Nida Budreikienė.

Daugiašalio projekto dalyvių vizitas gimnazijoje

Dalyvių susitikimas Valladolid, Ispanijoje

Viešosios įstaigos “Menų ir mokymo namai” tarptautinis projektas „Piliečio kelias“, finansuojamas Europos Sąjungos programos „Europa piliečiams“.

Projekto trukmė - 2013-2014 m.m.

Plačiau apie projektą: http://pilietis.delfi.lt/naujienos/visi-gali-vaidinti-netgi-aktoriai.d?id=62987812

Projekto "Piliečio kelias" baigiamoji tarptautinė konferencija

Aprašas anglų kalba čia>>

Nordplus programos dvišalis projektas „Conversations in the Kitchens of 1980‘s“

Projekto trukmė - 2011-2012 m.m.

Vizito į Borupgaard gimnaziją Kopenhagoje įspūdžiai. 2011 m. Plačiau>> , Po kelionės iš Danijos...

Comenius „Mokymosi visą gyvenimą“ programos asistento praktika gimnazijoje

Projekto trukmė - 2012 m. rugsėjo - gruodžio mėn.

Vokiečių kalbos mokytojų asistentu mūsų mokykloje dirbo Vokietijos Potsdamo universiteto absolventas, būsimas mokytojas Martinas Heinecke.

Comenius „Mokymosi visą gyvenimą“ programos asistento praktika gimnazijoje

Projekto trukmė - 2011-2012 m.m.

Nuo 2011 m. rugsėjo iki 2012 m. gegužės mėn. mūsų gimnazijoje anglų  ir prancūzų  kalbų  mokytojų asistente dirbo Turkijos (Ankara) Hacettepe universiteto absolventė, būsima mokytoja Ezgi Nur Guven.

SOCRATES Comenius projektas „Under the Same Hat (Po ta pačia kepure)” Nr. LLP-COM-MP-2007-LT-00024.

Projekto trukmė - 2007 - 2009 m.

Projekto galutinis produktas, informacija apie projektą, apsilankymo Turkijoje įspūdžiai, mokinių darbai.

SOCRATES Comenius projektas “EUROPROF: The European Foreign Language Teacher Professional Profile and Portfolio (Europos užsienio kalbų mokytojo profesinis aprašas ir aplankas)”

Nr. 129337-CP-1-2006-1-IT-COMENIUS-C21 2006-2700/001-001 S02.

Projekto trukmė – 2006–2009 m.

     Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti AIKOS
Olimpiados, konkursai, moksliniai renginai... Liderių laikas