Liepa
P A T K P Š S
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
J.Jasinskio g. 11, LT-01112 Vilnius, tel. +370 5 249 6517, el. p. rastine@daukanto.vilnius.lm.lt

Pamokų laikas

1. 08.30 - 09.15
2. 09.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.50 - 13.35
6. 13.45 - 14.30
7. 14.40 - 15.25
8. 15.35 - 16.20

Mokinių priėmimas į I-IV gimnazijos klases

    Informaciją apie priėmimą teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Savčiukienė

(tel. 8 524 96071, el. paštas sav.daiva@gmail.com).

Priėmimo į Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją rezultatai 2022-06-21

Priėmimo į Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją rezultatai 2022-06-13

Priėmimo į Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją rezultatai 2022-06-07

Priėmimo į Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją rezultatai 2022-06-03

 ● Mokinių priėmimo 2022 metais komisijos darbo tvarka

 ● Klasių komplektavimo ir klasių auklėtojų skyrimo tvarka

Priėmimo į gimnaziją grafikas

• Birželio 3 d. vyksta priėmimo komisijos posėdis.

• Birželio 3 d. 1600 val. gimnazija savivaldybės e. sistemoje pažymi ir gimnazijos interneto svetainėje skelbia kviečiamųjų mokytis į gimnaziją mokinių sąrašus su nurodytu mokinio registracijos e. sistemoje numeriu MOK-.

• Birželio 3 d. nuo 16.30 val. iki birželio 6 d. tėvai savivaldybės e. sistemoje turi patvirtinti gautą kvietimą į gimnaziją.

***

• Birželio 7 d. vyksta priėmimo komisijos posėdis dėl priėmimo į laisvas vietas.

• Birželio 7 d. 1600 val. informacija apie priėmimą teikiama savivaldybės e. sistemoje ir gimnazijos interneto svetainėje.

• Birželio 7-9 d. tėvai e. sistemoje patvirtina gautą kvietimą į gimnaziją.

• Jeigu tėvai laiku nepatvirtina kvietimų mokytis, birželio 10 d. 800 val. e. sistema automatiškai priskiria mokymo įstaigą, kuri yra išsiuntusi kvietimą mokytis ir pagal norą mokytis prašyme yra nurodyta aukščiausiai.

***

• Birželio 13 d. vyksta priėmimo komisijos posėdis dėl priėmimo į laisvas vietas.

• Birželio 13 d. 1600 val. informacija apie priėmimą teikiama savivaldybės e. sistemoje ir gimnazijos interneto svetainėje.

• Birželio 13-16 d. tėvai e. sistemoje patvirtina gautą kvietimą į gimnaziją.

• Jeigu tėvai laiku nepatvirtina kvietimų mokytis, birželio 16 d. 1530 val. e. sistema automatiškai priskiria mokymo įstaigą, kuri yra išsiuntusi kvietimą mokytis ir pagal norą mokytis prašyme yra nurodyta aukščiausiai.

***

• Birželio 21 d. vyksta priėmimo komisijos posėdis dėl priėmimo į laisvas vietas.

• Birželio 21 d. 1600 val. informacija teikiama savivaldybės e. sistemoje ir gimnazijos interneto svetainėje.

• Birželio 21-26 d. tėvai e. sistemoje turi patvirtinti gautą kvietimą į gimnaziją.

• Jeigu tėvai laiku nepatvirtina kvietimų mokytis, birželio  27 d. 800 val. e. sistema automatiškai priskiria mokymo įstaigą, kuri yra išsiuntusi kvietimą mokytis ir pagal norą mokytis prašyme yra nurodyta aukščiausiai.

Sutarties pasirašymas ir kitų dokumentų pateikimas

• Mokinys yra priimtas, kai prašymą pateikęs mokinio atstovas/mokinys ir gimnazija pasirašo Mokymosi sutartį.

• Mokymosi sutartis pasirašoma savivaldybės e. sistemoje.

• Gimnazija sutartį pasirašo tik tada, kai gauna mokinio atitinkamos klasės baigimo skenuotą pažymėjimą. Skenuotus pažymėjimus iki birželio 28 d. prašome atsiųsti e. paštu vsdg.priemimas@gmail.com

• Papildomai reikia pateikti (siųsti e. paštu vsdg.priemimas@gmail.com):

 – priimtiems į I gimnazijos klasę – pasirašytą skenuotą anketą dėl dalykų/modulių pasirinkimo;

 – priimtiems į III gimnazijos klasę – užpildytą ir pasirašytą individualų ugdymo planą.

• Iki rugpjūčio 15 d. į gimnazijos raštinę prašome pristatyti vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (25 mm x 32 mm) mokinio pažymėjimui (užrašyti mokinio vardą, pavardę).

 

Kita informacija

 

• Privalomų uniformų gimnazijoje nėra, tačiau mokiniui rekomenduojama įsigyti pageidaujamos spalvos ir dydžio džemperį su gimnazijos logotipu. Džemperiai rugsėjo mėnesį bus užsakomi centralizuotai.

• Pateikiame privalomos literatūros, kuri bus nagrinėjama lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, sąrašą. Prašome didesnės apimties kūrinius perskaityti per vasarą.

   Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafikas

    

   Mokyklos aptarnavimo teritorija

   Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

   Prašymai nuo 2022 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. pildomi ir pateikiami tik per Vilniaus miesto savivaldybės priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas elektroninę prašymų registracijos sistemą.

   Pretenduojantiems į Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos I klasę:

 ● e. sistemoje pateikti I pusmečio ar I ir II trimestrų rezultatų pažymą;

 ● e. sistemos papildomos informacijos skiltyje (specifiniai pageidavimai) nurodyti vieną iš gimnazijos siūlomų ugdymo(si) krypčių:

    S.Daukanto 1: mokymasis Vilnius TECH – u klasėje (eksperimento (chemija, fizika) technologija, robotikos elementai);

    S.Daukanto 2: mokymasis biomedicinos – m klasėje (eksperimento (chemija, biologija) technologija, lotynų kalba);

    S.Daukanto 3: mokymasis verslumo ugdymo – v klasėje (švedų kalba, ekonomikos pradmenys);

    S.Daukanto 4: mokymasis bendrojo ugdymo klasėje.

Pastaba. Į Vilnius TECH klasę bus pakviesti mokiniai, turintys aukščiausius matematikos ir fizikos įvertinimus; į biomedicinos klasę – aukščiausius matematikos, biologijos ir chemijos įvertinimus; į verslumo ugdymo klasę – aukščiausius matematikos, lietuvių ir I-osios bei II-osios užsienio kalbų įvertinimus.

    

Papildomi kriterijai

(Tvarkos aprašo 58 p.)

Kriterijaus vertė taškais

Pateikiami dokumentai e.sistemoje

Mokiniai pagal jų pageidavimą mokytis dalykų, dalykų modulių, pasirinktų užsienio kalbų

Iki 2 taškų – I pusmečio (arba I ir II trimestrų) rezultatų vidurkis. Rezultatų vidurkis dalijamas iš 10 ir dauginamas iš dviejų (pvz., 8,3 : 10 x 2 = 1,66)

Skaičiuojamas šių dalykų vidurkis: lietuvių kalbos, I užsienio kalbos, II užsienio kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos ir geografijos.

I pusmečio ar I ir II trimestro rezultatų pažyma

Mokiniai – miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviai

Olimpiadų, konkursų ir kitų renginių sąrašas

0,5 taško – už miesto laimėjimus (I-III vietos, 7-8 klasė)

1 taškas – šalies laimėjimai (I-III vietos, 7-8 klasė)

1,5 taško – tarptautiniai laimėjimai (I-III vietos, 7-8 klasė)

Pastaba. Skaičiuojamas vienas aukščiausias laimėjimas

Padėkos, diplomo, įsakymų, pagyrimo raštų, sertifikatų ar kt. dokumentų kopijos

Mokiniai, lankantys ar baigę neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės, sporto krypčių) švietimo įstaigas

Vilniaus miesto formalųjį švietimą papildančio ugdymo- muzikos, dailės, kitos menų, sporto mokyklos bei savivaldybei pavaldžių Vilniaus m. neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo įstaigų sąrašas

0,5 taško – mokiniui, lankančiam neformaliojo švietimo įstaigą

Neformaliojo švietimo įstaigos pažymėjimas/pažyma

 ● Gimnazijos pristatymas

 ● Priėmimo į gimnaziją 2022–2023 m.m. pagrindiniai aspektai

Vaizdo įrašas apie gimnaziją

     Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti AIKOS
Olimpiados, konkursai, moksliniai renginai... Liderių laikas