Liepa
P A T K P Š S
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
J.Jasinskio g. 11, LT-01112 Vilnius, tel. +370 5 249 6517, el. p. rastine@daukanto.vilnius.lm.lt

Pamokų laikas

1. 08.30 - 09.15
2. 09.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.35 - 13.20
6. 13.30 - 14.15
7. 14.25 - 15.10
8. 15.15 - 16.00

Mokinių priėmimas į I-IV gimnazijos klases

Mokinių priėmimo į Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją komisijos posėdžio 2018-06-22 (protokolas Nr. 4) nutarimas

Mokinių priėmimo į Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją komisijos posėdžio 2018-06-15 (protokolas Nr. 3) nutarimas

Mokinių priėmimo į Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją komisijos posėdžio 2018-06-06 (protokolas Nr. 2) nutarimas

2018 m. birželio 18-22 dienomis priimtieji į I gimnazijos klases mokiniai kartu su bent vienu iš tėvų (globėjų/rūpintojų) atvyksta  į priėmimo komisiją pasirašyti mokymosi sutartį ir pristato:

 ● 8 klasių baigimo pažymėjimą;

 ● vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (25 mm x32 mm) (mokinio pažymėjimui);

 ● gimimo liudijimo arba tapatybės kortelę/pasą (duomenų sutikrinimui).

Priėmimo komisija dirba 111 kab. (I aukštas) nuo 900 val. iki 1600 val.

 ● Kviečiamų mokytis į I gimnazijos klases mokinių sąrašas su prašymo e.sistemoje numeriu MOK bus paskelbtas gimnazijos interneto svetainėje 2018 m. birželio 7 d. 12.00 val.

 ● Pakviestų mokytis mokinių tėvai kvietimą e.sistemoje matys nuo 2018 m. birželio 9 d. iki 13 d. Šiuo laikotarpiu jie turi patvirtinti kvietimą e.sistemoje. Nepatvirtinusiems kvietimo sistema automatiškai priskirs prašyme aukščiau nurodytą mokyklą, kuri išsiuntė kvietimą.

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS INFORMACIJOS TEIKIMO

E.SISTEMOJE TVARKA (pakoreguota 2018-06-06)

 

Priėmimo komisijos posėdžio data, laikas

Informacijos e.sistemoje pateikimo datos
Gimnazija siunčia kvietimus priimtiems mokytis mokiniams Tėvai tvirtina gautus pakvietimus
2018-06-06, 15.00 val. 2018-06-07 2018-06-09-13
2018-06-15, 10.00 val. 2018-06-15 2018-06-17-20
2018-06-22, 10.00 val. 2018-06-22 2018-06-24-27
2018-08-27, 10.00 val. 2018-08-27 2018-08-28-29

Mokinių priėmimas į I gimnazijos klases 2018 metais

 ● Mokiniai į gimnaziją priimami, vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

 ● Prašymai pildomi tik internetu per e. sistemą.

Tėvai, kurie neturi galimybės užpildyti prašymą elektroniniu būdu, gali atvykti į gimnaziją, kur jiems bus suteikta vieta su kompiuteriu prašymo užpildymui. Su savimi būtina turėti el. bankininkystės duomenis. Kreiptis prašome į raštinę (I aukštas, 100 kab.).

 ● Internetu užpildytus prašymus gauna prašyme nurodytos mokyklos, kurios vykdo priėmimą.

 ● Prašymai teikiami nuo 2018 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.

 ● Prašymai nagrinėjami 2018 m. birželio 1-30 d.

 ● Prašymai mokytis nagrinėjami gimnazijoje gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip gegužės 31 d.

 ● Sprendimą dėl asmens priėmimo pagal e. sistemoje pateiktą asmens prašymą ir pateiktus dokumentus  priima gimnazijos mokinių priėmimo komisija ir gimnazijos direktorius.

 ● Mokinių priėmimo į Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją 2018 metais komisijos darbo tvarka

 ● Informacija apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama automatiniu būdu e. sistemoje (duomenys atnaujinami kartą per mėnesį pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos Gyventojų registro duomenis).

 ● Pirmiausiai priimami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

 ● Mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, priimami pagal suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių:

Vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų) (jeigu kitas miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba teismo sprendimu apribotos tėvystės teisės); įvaikinti vaikai; vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų vaikai

2 taškai

Vaikai, turintys teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokykloje (pateikiama atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos medicinos pažyma, pedagoginės psichologinės tarnybos išvada ar kitos įstaigos išduotas dokumentas)

2 taškai

Dvynukai, trynukai ir kiti daugiavaisio gimimo vaikai, kurie priimami kartu

2 taškai

Daugiavaikių šeimų vaikai

1 taškas

Vaikai, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ir įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi mūsų gimnazijoje

1 taškas

Mokiniai pagal jų pageidavimus mokytis dalykų, dalykų modulių, pasirinktų užsienio kalbų*

Iki 2 taškų - I pusmečio (arba I ir II trimestrų) rezultatų vidurkis dalijamas iš 10 ir dauginamas iš 2: (V:10x2)

Skaičiuojamas šių dalykų vidurkis: lietuvių kalbos, I užsienio kalbos, II užsienio kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos ir geografijos.

Mokiniai – miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviai;

0,5 taško – už miesto laimėjimus (I-III vietos, 7-8 klasė)

1 taškas – šalies laimėjimai (I-III vietos, 7-8 klasė)

1,5 taško – tarptautiniai laimėjimai (I-III vietos, 7-8 klasė)

Pastaba. Skaičiuojamas vienas aukščiausias laimėjimas

Mokiniai, lankantys neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės, sporto krypčių) švietimo įstaigas

0,5 taško – mokiniui, lankančiam neformaliojo švietimo įstaigą

* S. Daukanto 1: mokymasis VGTU klasėje (eksperimento (chemija, fizika) technologija, robotikos elementai);

   S. Daukanto 2: mokymasis biomedicinos klasėje (eksperimento (chemija, biologija) technologija, lotynų kalba);

   S. Daukanto 3: prancūzų (II-osios užsienio) kalbos mokymosi tęstinumas (3 savaitinės prancūzų kalbos pamokos, prancūzų dailė ir kino menas);

   S. Daukanto 4: mokymasis kalbų klasėje (danų kalbos modulis, danų kalbos būrelis, Skandinavijos šalių kultūra);

   S. Daukanto 5: mokymasis bendrojo ugdymo klasėje.

Pastaba. Visiems pretendentams, tiek gyvenantiems gimnazijos teritorijoje, tiek negyvenantiems, prašyme būtina nurodyti, kurį iš gimnazijos siūlomų ugdymo variantų renkasi: S.Daukanto 1, S. Daukanto 2, S.Daukanto 3, S. Daukanto 4 ar S. Daukanto 5.

 ● Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams.

 ● Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į mokyklų specialiojo ugdymo skyrius ar specialiąsias klases (grupes) bei specialiąsias mokyklas.

    Informaciją apie priėmimą teikia:

 ● į I klases – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Savčiukienė, tel. (8 5) 249 6071, el. paštas sav.daiva@gmail.com;

 ● į II-III klases – pavaduotoja ugdymui Ramunė Vosylienė,  tel. (8 5) 249 6786, el. paštas ramune.vosyliene@daukanto.vilnius.lm.lt;

 ● į IV klases – pavaduotoja ugdymui Dana Kanclerienė, tel. (8 5) 249 6786, el. paštas dana.kancleriene@daukanto.vilnius.lm.lt.

       
Ugdymo plėtotės centras Mokyklų tobulinimo centras Švietimo naujienos Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
Švietimo ir mokslo ministerija tinklas.lt
Olimpiados, konkursai, moksliniai renginai... Liderių laikas Gelbėkit vaikus AIKOS  
 
     
2010 © D&G DESIGN STUDIO