Lapkritis
P A T K P Š S
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
J.Jasinskio g. 11, LT-01112 Vilnius, tel. +370 5 249 6517, el. p. rastine@daukanto.vilnius.lm.lt

Pamokų laikas

1. 08.30 - 09.15
2. 09.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.35 - 13.20
6. 13.30 - 14.15
7. 14.25 - 15.10
8. 15.15 - 16.00

Mokinių priėmimas į I gimnazijos klases

Priėmimo komisijos informacija

Laisvų vietų į I-IV klases nėra

Priėmimo kriterijai

 ● Priėmimo į I gimnazijos klases kriterijai yra apibrėžti Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-794, 64-70 p.

 ● Pirmiausiai priimami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

 ● Mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, jei yra laisvų mokymosi vietų priimami pagal aprašo 65, 66 ir 67 punkto kriterijus.

 ● Pirmiausiai priimami specialiųjų poreikių mokiniai (65 p.)

 ● Kiti mokiniai priimami pagal aprašo 66 punkto suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių:

Našlaičiai, vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų vaikai

2 tšk.

Mokiniai, turintys teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokykloje

2 tšk.

Dvynukai, trynukai ir kiti daugiavaisio gimimo vaikai, kurie priimami kartu (jei pageidauja ne visi tai taškai neskaičiuojami)

2 tšk.

Mokyklos darbuotojų, dirbančių šioje įstaigoje pagal pagrindinio darbo sutartį nemažiau kaip vienus metus, vaikai

1 tšk.

Mokinių pageidavimai mokytis dalykų, dalykų modulių, pasirinktų užsienio kalbų

1 tšk. - jei mokinys išreiškė pageidavimą mokytis S. Daukanto 1, S. Daukanto 2, S. Daukanto 3.

1 tšk. - jei mokinys pateikia dokumentus, kurie įrodo jo motyvaciją mokytis pasirinktą pakraipą

Mokiniai, miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviai, taip pat mokiniai, lankantys neformaliojo (meninio ir (ar) mokslinės krypčių) švietimo įstaigas.

Komisijos pastaba. Vertinami ir laimėjimai sporto varžybose bei sporto krypties neformaliojo švietimo įstaigų lankymas

0,5 tšk. - mokiniui, šiuo metu lankančiam neformaliojo švietimo įstaigą;

0,5 tšk. - miesto laimėjimai (I-III vietos, 7-8 klasė)

1 tšk. - šalies laimėjimai (I-III vietos, 7-8 klasė)

1,5 tšk. - tarptautiniai laimėjimai (I-III vietos, 7-8 klasė)

Pastaba. Skaičiuojamas vienas aukščiausias laimėjimas.

Pastaba. Pagal Vilniaus miesto savivaldybės priėmimo tvarkos aprašą, jei mokykla negali patenkinti visų ne mokyklos teritorijoje gyvenančių mokinių prašymų, esant vienodai pirmumo kriterijų sumai, pirmenybė mokytis suteikiama ilgiausiai faktiškai Vilniaus miesto teritorijoje gyvenantiems mokiniams.

 ● Paaiškinimai apie registraciją į Vilniaus mokyklas

 ● Mokiniai į gimnaziją priimami vadovaujantis nauja priėmimo į Vilniaus miesto mokyklas tvarka.

 ● Prašymus į gimnaziją prašytume pateikti nuo 2017 m. kovo 1 d. iki gegužės 26 d.

 ● Prašymo padavimo data neturi įtakos priėmimui.

 ● Prašymai pildomi tik internetu. Popierinių prašymų formų nelieka.

 ● Tėvai, kurie neturi galimybės namuose užpildyti prašymą elektroniniu būdu, gali atvykti į gimnaziją, kur jiems bus suteikta vieta su kompiuteriu ir jie užpildys prašymą. Su savimi būtina turėti el. bankininkystės duomenis.

    Kreiptis prašome į raštinę (I aukštas, 100 kab.).

 ● Elektroniniu būdu gautus prašymus savivaldybė perduos gimnazijai, kuri toliau savarankiškai vykdys priėmimą.

 ● Priėmimo į I gimnazijos klases kriterijai nurodyti Vilniaus miesto tvarkos 65-68 punktuose.

 Pirmumo teisę patekti į mokyklą turi tų tėvų vaikai, kurie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą gimnazijai paskirtoje teritorijoje.

 ● Prašymo dalyje „Papildoma informacija“ prašome nurodyti, ar norėtumėte ką nors rinktis iš Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos siūlomų galimybių (rašyti galima trumpai S. Daukanto1, S. Daukanto2, S. Daukanto3):

   S. Daukanto1: mokymasis VGTU klasėse (eksperimento (chemija, fizika, biologija) technologija, robotikos elementai);

   S. Daukanto2: prancūzų (II-osios užsienio) kalbos mokymosi tęstinumas (3 savaitinės prancūzų kalbos pamokos, prancūzų dailė ir kino menas);

   S. Daukanto3: integruotas dalyko ir anglų kalbos mokymasis (kai kurių dalykų – istorijos, dailės, technologijų, matematikos – atskirų temų mokymas anglų kalba, anglų kalbos modulis).

 ● Prašymo dalyje „Papildoma informacija“ prašome pridėti:

    8 kl. olimpiadų, konkursų ir pan. diplomus;

    pažymas apie lankomas neformaliojo (meninės, mokslinės ir sportinės krypčių) švietimo įstaigas;

    pažymas apie 8 klasėje lankytus dalykų modulius (matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų, lietuvių kalbos, anglų kalbos, prancūzų kalbos), EMILE klases.

    Mokinių priėmimo į Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos I klases 2017 m. komisija

   Mokinių priėmimo į Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją 2017 m. komisijos darbo tvarka

    Informaciją apie priėmimą į I klases teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Savčiukienė, tel. (8 5) 249 6071, el. paštas sav.daiva@gmail.com

Mokinių priėmimas į II-IV gimnazijos klases

 

 

 ● Į II-IV gimnazijos klases mokiniai bus priimami tik tuo atveju, jei atsiras laisvų vietų.

    Šiuo metu visos klasės maksimaliai užpildytos, laisvų vietų nėra.

 ● Paaiškinimai apie registraciją į Vilniaus mokyklas

 ● Mokiniai į gimnaziją priimami vadovaujantis nauja priėmimo į Vilniaus miesto mokyklas tvarka.

 ● Prašymus į gimnaziją prašytume pateikti nuo 2017 m. kovo 1 d. iki gegužės 26 d.

 ● Prašymo padavimo data neturi įtakos priėmimui.

 ● Prašymai pildomi tik internetu. Popierinių prašymų formų nelieka.

 ● Tėvai, kurie neturi galimybės namuose užpildyti prašymą elektroniniu būdu, gali atvykti į gimnaziją, kur jiems bus suteikta vieta su kompiuteriu ir jie užpildys prašymą. Su savimi būtina turėti el. bankininkystės duomenis.

    Kreiptis prašome į raštinę (I aukštas, 100 kab.).

 ● Elektroniniu būdu gautus prašymus savivaldybė perduos gimnazijai, kuri toliau savarankiškai vykdys priėmimą.

    Informaciją apie priėmimą į II-III klases teikia pavaduotoja ugdymui Ramunė Vosylienė,  tel. (8 5) 249 6786, el. paštas ramune.vosyliene@daukanto.vilnius.lm.lt, į IV klases – pavaduotoja ugdymui Dana Kanclerienė, tel. (8 5) 249 6786, el. paštas dana.kancleriene@daukanto.vilnius.lm.lt

       
Ugdymo plėtotės centras Mokyklų tobulinimo centras Švietimo naujienos Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
Švietimo ir mokslo ministerija tinklas.lt
Olimpiados, konkursai, moksliniai renginai... Liderių laikas Gelbėkit vaikus AIKOS  
 
     
2010 © D&G DESIGN STUDIO