Gegužė
P A T K P Š S
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
J.Jasinskio g. 11, LT-01112 Vilnius, tel. +370 5 249 6517, el. p. rastine@daukanto.vilnius.lm.lt

Pamokų laikas

1. 08.30 - 09.15
2. 09.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.35 - 13.20
6. 13.30 - 14.15
7. 14.25 - 15.10
8. 15.15 - 16.00

Mokinių priėmimas į I-IV gimnazijos klases

Mokinių priėmimas į I gimnazijos klases 2018 metais

 ● Mokiniai į gimnaziją priimami, vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

 ● Prašymai pildomi tik internetu per e. sistemą.

Tėvai, kurie neturi galimybės užpildyti prašymą elektroniniu būdu, gali atvykti į gimnaziją, kur jiems bus suteikta vieta su kompiuteriu prašymo užpildymui. Su savimi būtina turėti el. bankininkystės duomenis. Kreiptis prašome į raštinę (I aukštas, 100 kab.).

 ● Internetu užpildytus prašymus gauna prašyme nurodytos mokyklos, kurios vykdo priėmimą.

 ● Prašymai teikiami nuo 2018 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.

 ● Prašymai nagrinėjami 2018 m. birželio 1-30 d.

 ● Prašymai mokytis nagrinėjami gimnazijoje gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip gegužės 31 d.

 ● Sprendimą dėl asmens priėmimo pagal e. sistemoje pateiktą asmens prašymą ir pateiktus dokumentus  priima gimnazijos mokinių priėmimo komisija ir gimnazijos direktorius.

 ● Mokinių priėmimo į Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją 2018 metais komisijos darbo tvarka

 ● Informacija apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama automatiniu būdu e. sistemoje (duomenys atnaujinami kartą per mėnesį pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos Gyventojų registro duomenis).

 ● Pirmiausiai priimami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

 ● Mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, priimami pagal suminį pirmumo kriterijų taškų skaičių:

Vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (globėjų) (jeigu kitas miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia, kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba teismo sprendimu apribotos tėvystės teisės); įvaikinti vaikai; vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus, neįgalių tėvų vaikai

2 taškai

Vaikai, turintys teisę į socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokykloje (pateikiama atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos medicinos pažyma, pedagoginės psichologinės tarnybos išvada ar kitos įstaigos išduotas dokumentas)

2 taškai

Dvynukai, trynukai ir kiti daugiavaisio gimimo vaikai, kurie priimami kartu

2 taškai

Daugiavaikių šeimų vaikai

1 taškas

Vaikai, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ir įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi mūsų gimnazijoje

1 taškas

Mokiniai pagal jų pageidavimus mokytis dalykų, dalykų modulių, pasirinktų užsienio kalbų*

Iki 2 taškų - I pusmečio (arba I ir II trimestrų) rezultatų vidurkis dalijamas iš 10 ir dauginamas iš 2: (V:10x2)

Skaičiuojamas šių dalykų vidurkis: lietuvių kalbos, I užsienio kalbos, II užsienio kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos ir geografijos.

Mokiniai – miesto, šalies, tarptautinių olimpiadų ir konkursų dalyviai;

0,5 taško – už miesto laimėjimus (I-III vietos, 7-8 klasė)

1 taškas – šalies laimėjimai (I-III vietos, 7-8 klasė)

1,5 taško – tarptautiniai laimėjimai (I-III vietos, 7-8 klasė)

Pastaba. Skaičiuojamas vienas aukščiausias laimėjimas

Mokiniai, lankantys neformaliojo (meninės ir (ar) mokslinės, sporto krypčių) švietimo įstaigas

0,5 taško – mokiniui, lankančiam neformaliojo švietimo įstaigą

* S. Daukanto 1: mokymasis VGTU klasėje (eksperimento (chemija, fizika) technologija, robotikos elementai);

   S. Daukanto 2: mokymasis biomedicinos klasėje (eksperimento (chemija, biologija) technologija, lotynų kalba);

   S. Daukanto 3: prancūzų (II-osios užsienio) kalbos mokymosi tęstinumas (3 savaitinės prancūzų kalbos pamokos, prancūzų dailė ir kino menas);

   S. Daukanto 4: mokymasis kalbų klasėje (danų kalbos modulis, danų kalbos būrelis, Skandinavijos šalių kultūra);

   S. Daukanto 5: mokymasis bendrojo ugdymo klasėje.

Pastaba. Visiems pretendentams, tiek gyvenantiems gimnazijos teritorijoje, tiek negyvenantiems, prašyme būtina nurodyti, kurį iš gimnazijos siūlomų ugdymo variantų renkasi: S.Daukanto 1, S. Daukanto 2, S.Daukanto 3, S. Daukanto 4 ar S. Daukanto 5.

 ● Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams.

 ● Asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į mokyklų specialiojo ugdymo skyrius ar specialiąsias klases (grupes) bei specialiąsias mokyklas.

    Informaciją apie priėmimą teikia:

 ● į I klases – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Savčiukienė, tel. (8 5) 249 6071, el. paštas sav.daiva@gmail.com;

 ● į II-III klases – pavaduotoja ugdymui Ramunė Vosylienė,  tel. (8 5) 249 6786, el. paštas ramune.vosyliene@daukanto.vilnius.lm.lt;

 ● į IV klases – pavaduotoja ugdymui Dana Kanclerienė, tel. (8 5) 249 6786, el. paštas dana.kancleriene@daukanto.vilnius.lm.lt.

       
Ugdymo plėtotės centras Mokyklų tobulinimo centras Švietimo naujienos Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
Švietimo ir mokslo ministerija tinklas.lt
Olimpiados, konkursai, moksliniai renginai... Liderių laikas Gelbėkit vaikus AIKOS  
 
     
2010 © D&G DESIGN STUDIO