Liepa
P A T K P Š S
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
J.Jasinskio g. 11, LT-01112 Vilnius, tel. +370 5 249 6517, el. p. rastine@daukanto.vilnius.lm.lt

Pamokų laikas

1. 08.30 - 09.15
2. 09.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.35 - 13.20
6. 13.30 - 14.15
7. 14.25 - 15.10
8. 15.15 - 16.00

Bendroji tvarka

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BENDROJI TVARKA

 2018 – 2019 m. m.

 

1. Ugdymo proceso trukmė:

Klasės

I

II

III

IV

Ugdymo proceso pradžia

2018 m. rugsėjo 3 d.

Pusmečių trukmė

I-asis pusmetis           2018 m. rugsėjo 3 d. – 2019 m. sausio 31 d.

II-asis  pusmetis         2019 m. vasario 1 d. – ugdymo proceso pabaiga

Signaliniai pusmečiai

2018 m. lapkričio 26 d. – lapkričio 30 d.

2019 m. balandžio 8 d. – balandžio 12 d.

Mokinių tėvų ir mokytojų susitikimai  2018 m. spalio 25 d., gruodžio 6 d., 2019 m. balandžio 18 d.

Rudens atostogos

2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.

Žiemos atostogos

2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

2019 m. balandžio 23 d. – 30 d.*

Ugdymo proceso pabaiga

2019 m. birželio 21 d.

2019 m. gegužės 24 d.

Ugdymo proceso trukmė dienomis

185

165

Vasaros atostogos

2019 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d.**

2019 m. brandos egzaminų sesijos pabaiga – rugpjūčio 31 d. *

   

* IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos kai jie laiko brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;

 

2. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Mokiniams pageidaujant, jų tėvams pritarus ir mokytojui sutikus bei gimnazijos direktoriui leidus, kai kuri neformaliojo švietimo veikla gali būti organizuojama šeštadieniais.

3. Socialinė – pilietinė veikla yra privaloma ugdymo proceso dalis I ir II klasių mokiniams. Jai per mokslo metus skiriama 10 pamokų (valandų) trukmės veikla. Prioritetas – gimnazijos ir miesto aplinkos tvarkymas, savanorystė.

4. III – IV klasių mokiniams rekomenduojama užsiimti socialine – pilietine ar kita visuomenei naudinga veikla, savanoryste.

5. I ir III klasių mokiniams privaloma atlikti ir mokslo metų pabaigoje apginti projektinį darbą iš pasirinkto dalyko, II klasių mokiniams – pilietinio ugdymo projektą laisvės kovų tema.

6. Gimnazijos ugdymo turinio dalį sudaro kultūrinė, meninė, pažintinė ir kitos veiklos, kurioms skiriama iki 15 mokymosi dienų I – III klasėse ir iki  10 mokymosi dienų IV klasėje. I – IV klasių mokiniams organizuojamos šios netradicinio ugdymo dienos: Mokslo ir žinių diena, Karjeros diena, Kalėdinių vaidinimų diena, Profesinio informavimo diena. Kitos netradicinio ugdymo dienos skelbiamos gimnazijos darbo planuose.

7. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, į gimnaziją gali neiti I-IV klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

8. Mokinių tėvų susirinkimai: 2018 m. rugsėjo 20 d.; 2018 m. spalio 25 d.; 2018 m. gruodžio 6d.; 2019 m. balandžio 18 d.

9. Gimnazija priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją. 

       
Ugdymo plėtotės centras Mokyklų tobulinimo centras Švietimo naujienos Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti
Švietimo ir mokslo ministerija tinklas.lt
Olimpiados, konkursai, moksliniai renginai... Liderių laikas Gelbėkit vaikus AIKOS  
 
     
2010 © D&G DESIGN STUDIO