Liepa
P A T K P Š S
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
J.Jasinskio g. 11, LT-01112 Vilnius, tel. +370 5 249 6517, el. p. rastine@daukanto.vilnius.lm.lt

Pamokų laikas

1. 08.30 - 09.15
2. 09.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.50 - 13.35
6. 13.45 - 14.30
7. 14.40 - 15.25
8. 15.35 - 16.20

Vizija, misija, tikslai

Mokslas ir gudrybė giminės yra amžina ir visų didžiausia garbė

(Simonas Daukantas)

 

 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazija – lanksti, atvira,

nuolat besimokanti bendruomenė

 

 Misija

Gimnazija:

- ugdo I-IV gimnazijos klasių mokinius, vykdydama pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir vidurinio ugdymo programą;

- ugdo mokinių vertybines orientacijas, leidžiančias tapti dorais, siekiančiais žinių, savarankiškais, atsakingais, patriotiškai nusiteikusiais žmonėmis;

- perteikia mokiniams tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes;

- padeda mokiniams įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą;

- užtikrina sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

- sudaro sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas;

- tenkina mokinių saviraiškos poreikius, padeda jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

 

 Vertybės

Mokymasis

 ● nuolat įvairiomis formomis mokosi visi bendruomenės nariai;

 ● nuo „ugdymo visiems“ pereinama prie personalizuoto ugdymo;

 ● ugdymo sričių turinys integruojamas;

 ● dalyko žinios siejamos su praktika.

Atsakingumas

 ● mokiniai, jų tėvai, mokytojai, kiti darbuotojai žino, už ką prisiima atsakomybę;

 ● bendruomenės nariai laikosi priimtų susitarimų ir atsako už jų vykdymą;

 ● skatinamas iniciatyvumas ir gebėjimas kurti bei įgyvendinti prasmingus sumanymus.

Kūrybiškumas

 ● bendruomenės nariai skatinami generuoti vertingas idėjas ir jas įgyvendinti;

 ● mokiniai ir mokytojai  kuria  estetišką, mokymuisi patrauklią aplinką;

 ● diegiami netradiciniai ugdymo metodai.

Bendruomeniškumas

 ● gimnazijoje nuolat kuriama ir palaikoma emociškai saugi aplinka;

 ● formuojamas sąmoningas bendruomenės narių poreikis dalyvauti gimnazijos veikloje.

Patriotizmo ir kultūrų įvairovės puoselėjimas

 ● mokiniai skatinami domėtis savo šeimos ir giminės istorija;

 ● skatinamas Vilniaus pažinimas, pamokų įvairiose miesto erdvėse organizavimas;

 ● rengiamos edukacinės išvykos po Lietuvą;

 ● skatinamas mokytojų ir mokinių dalyvavimas tarptautiniuose projektuose.

 

2018-2022 metų strateginiai tikslai ir uždaviniai

 

Tikslas 1. Kurti veiksmingas sąlygas mokinių ugdymui(si) pagal individualius poreikius.

   Uždavinys 1.1. Integruoti ir personalizuoti mokinių ugdymą(si).

   Uždavinys 1.2. Plėtoti gimnazijos pedagoginės bendruomenės kolegialią veiklą.

   Uždavinys 1.3. Kurti dinamišką ir atvirą ugdymo(si) aplinką.

 

Tikslas 2. Sukurti tinkamą aplinką mokino asmenybės augimui dalyvaujant gimnazijos veikloje.

    Uždavinys 2.1. Užtikrinti emociškai saugią ir palaikančią atmosferą.

  Uždavinys 2.2. Organizuoti kūrybiškumą ir lyderystę bei tautiškumą ir pilietiškumą skatinančias veiklas.

    Uždavinys 2.3. Kryptingai plėtoti mokinių karjeros kompetencijas.

     Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti AIKOS
Olimpiados, konkursai, moksliniai renginai... Liderių laikas